Jak wygląda legalne zatrudnienie w Niemczech? Jakie prawa ma pracownik i pracodawca po zawarciu umowy o pracę?

Legalne zatrudnienie to jedyna dopuszczalna forma, jeżeli chodzi o świadczenie pracy przez pracownika. Nie ma przyzwolenia na zatrudnianie osób bez odprowadzania wymaganych składek i zawarcia umowy. Jak powinno wyglądać legalne zatrudnienie na terenie Niemiec i jakie prawa mają obie strony po podpisaniu umowy o pracę?

Jak wygląda prawidłowo sporządzone wypowiedzenie?

Jeżeli chcemy wręczyć wypowiedzenie umowy w niemczech, należy ją odpowiednio przygotować. Taki dokument musi zawierać wszystkie wymagane informacje, ponieważ tylko wtedy będzie uznane ono, jako ważne. Warto również dodać, że obowiązują tu regulacje dotyczące wręczenia tego dokumentu, które również wpływają na jego ważność.

Poza wymaganymi danymi pracownika i pracodawcy niezbędne jest także prawidłowe wyliczenie okresu wypowiedzenia. Jeżeli pewne punkty nie będą wpisane zgodnie ze stanem faktycznym uznanie dokumentu za ważny, może nie być takie proste.

Dokument ten powinien być również podpisany przez stronę przekazującą wypowiedzenie i przekazany za pośrednictwem poczty lub osobiście. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony stosunek pracy nie zostanie rozwiązany.

Zwolnienie bez okresu wypowiedzenia

W niektórych sytuacjach dopuszczalne jest zwolnienie natychmiastowe w Niemczech. Ma to miejsce najczęściej, gdy zaistnieją ku temu poważne przesłanki. Naruszenie pewnych przepisów przez pracownika tj. kradzież, spożywanie alkoholu bądź przyjście do pracy pod wpływem alkoholu to wskazania do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli jednak dokument zawiera okres wypowiedzenia w Niemczech i nie ma tutaj żadnych informacji o natychmiastowym zwolnieniu, należy dokładnie zweryfikować, czy czas ten został prawidłowo wyliczony. W chwili, kiedy okaże się, że okres wypowiedzenia nie jest zgodny z czasem zatrudnienia pracownika, trzeba jak najszybciej zareagować. W przypadku, gdy występuje wypowiedzenie umowy na zwolnieniu lekarskim w niemczech, warto zgłosić się do niemieckiego prawnika o pomoc.

Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawsze kończy stosunek pracy?

Zgodnie z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę kończy stosunek pracy. Warto jednak zaznaczyć, że proces zwolnienia może potoczyć się zupełnie inaczej.

Jeśli pracownik i pracodawca dogadają się  i ustalą, że osoba zatrudniona będzie dalej pracowała w tej samej firmie wypowiedzenie nie będzie już obowiązywać. Oczywiście zgodnie z prawem nie można cofnąć wypowiedzenia jednostronnie, jednak obustronne oświadczenie woli o chęci kontynuacji współpracy powoduje, że dokument ten nie będzie ważny.