Wady budynku — jak wspólnota mieszkaniowa może dochodzić odpowiedzialności dewelopera?

Czasami nowe inwestycje mieszkaniowe skrywają w sobie usterki i wady, o których właściciele zakupionych mieszkań nie wiedzieli. Jakie kroki należy wykonać w takich sytuacjach? Czy działać w pojedynkę, czy jednak skorzystać z pomocy administratora wspólnoty mieszkaniowej?

Rękojmia za wady nieruchomości – osobny lokal i część wspólna

Rękojmia wymusza na sprzedawcy – w tym przypadku na deweloperze – odpowiedzialność względem kupującego za wadę fizyczną albo prawną sprzedanej rzeczy. Obejmuje ona prawo do żądania usunięcia wad, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na nową albo obniżenia ceny.

W momencie, gdy wada występuje w prywatnym lokalu, sprawa jest dość prosta – to właściciel mieszkania dochodzi swych praw przeciwko deweloperowi.  

W momencie gdy usterka obejmuje także część wspólną nieruchomości – sprawy nieco się komplikują. Miejsce, w którym unaoczniła się wada należy do wszystkich właścicieli lokali w obrębie danej nieruchomości. To na przykład klatka schodowa, korytarz, garaże ale i otoczenie budynku.

Wspólnota mieszkaniowa a dochodzenie roszczeń względem dewelopera

Wspólnota mieszkaniowa nie ma samodzielnych uprawnień, aby wysuwać roszczenia w kierunku dewelopera – nawet w momencie, gdy usterki występują w części wspólnej budynku. Dochodzenie roszczeń musi być wspólnocie wyraźnie zlecone – przez mieszkańców budynku.

W takim wypadku nabywcy najczęściej łączą swoje siły i dokonują cesji wierzytelności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Jest to zgodne z kodeksem cywilnym i dotyczy zarówno rękojmi, jak i odpowiedzialności kontraktowej. W takim wypadku wspólnota lub zewnętrzny zarządca budynku reprezentuje ogół mieszkańców nieruchomości.

Zarządca wspólnoty a reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej

Wobec powyższego niezwykle istotne jest to, aby sprawy dotyczące wspólnoty mieszkaniowej reprezentowane były przez obeznany w podobnych sprawach podmiot. 

Profesjonalny zarządca nieruchomości bez problemu poradzi sobie nie tylko z kwestiami administracyjnymi, ale i z dochodzeniem roszczeń wobec deweloperów, odpowiednio działając na zewnątrz w imię interesu wspólnoty mieszkaniowej.

Zarządzający nieruchomością będzie miał także odpowiednie zaplecze, aby fachowo doradzić mieszkańcom wykonanie odpowiednich kroków na wypadek podobnych sytuacji.