Nabycie nieruchomości w spadku i wpis do księgi wieczystej – co musisz wiedzieć?

Co zrobić w sytuacji, kiedy zostaliśmy spadkobiercami nieruchomości? W jaki sposób wpisać się do księgi wieczystej? Kiedy to zrobić?

Co zatem zrobić, jeżeli otrzymaliśmy spadek w skład którego wchodzi nieruchomość?

Dla niemal każdej nieruchomości w Polsce prowadzona jest księga wieczysta. Jest to rejestr, w którym umieszczane są wszelkie informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

Księgi wieczyste są prowadzone przez sądy rejonowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Ważne jest, aby dane zawarte w księdze były aktualne i odpowiadały stanowi faktycznemu. Niezależnie od tego czy jest to nieruchomość rolna, niezabudowana czy zabudowana jedną z najważniejszych spraw jest dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Wpisu do księdze dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie okazanych dokumentów.

Zostając nabywcą nieruchomości w drodze postępowania spadkowego, musimy dysponować dokumentem potwierdzającym tę czynność. Może to być akt notarialny lub postanowienie sądowe. Z takim dokumentem powinniśmy udać się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, do wydziału ksiąg wieczystych. W wydziale otrzymamy wniosek o wpis w księdze wieczystej. We wniosku musimy podać numer księgi wieczystej (jeżeli nim nie dysponujemy, uzyskamy go w wydziale geodezji starostwa powiatowego), określić żądanie wpisu oraz podać swoje dane.

Jakie żądanie należy wpisać we wniosku?

Najczęściej wystarczy sformułowanie „Wnoszę o wpis prawa własności na podstawie aktu notarialnego/postanowienia”. Referendarz sądowy na podstawie dokumentu dokona wpisu w księdze wieczystej.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 150 zł od jednej księgi wieczystej

Czas oczekiwania na wpis w niektórych przypadkach może wynosić nawet rok. Jeżeli zależy nam na czasie, możemy złożyć do sądu wniosek o przyspieszenie dokonania wpisu. Wniosek ten należy odpowiednio umotywować.