Pozew o alimenty – co powinieneś wiedzieć?

Każda sprawa sądowa dla większości z nas kojarzy się  z sytuacją stresową. Życie bywa jednak przewrotne i warto wiedzieć, jakie mamy prawa i możliwości załatwiania swoich spraw w drodze postepowania sądowego. Dziś zajmiemy się tematem pozwu o alimenty. Kiedy i kto może go złożyć? Do jakiego sądu go skierować? Jakie dane powinny się w nim znaleźć?

To musisz wiedzieć przed złożeniem pozwu o alimenty

Podstawą prawną, na podstawie której można dochodzić roszczeń alimentacyjnych jest Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego. 

Zgodnie z ustawą obowiązek alimentacyjny występuje pomiędzy obecnymi i byłymi małżonkami, krewnymi w linii prostej (dzieci, rodzice, wnuki, dziadkowie), krewnymi w linii bocznej (rodzeństwo), między ojczymem/macochą a pasierbem/pasierbicą. a także między przysposobionym a przysposabiającym.

Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie właściwym dla zamieszkania osoby uprawnionej, lub w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Wybór należy do osoby wytaczającej powództwo. Najczęściej pozew składamy do Sądu, we właściwości którego leży nasze miejsce zamieszkania. Często jest to po prostu Sąd położony najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

Najważniejsze dane, które musimy zawrzeć w pozwie o alimenty to :

  • oznaczenie sądu do którego kierowany jest pozew,
  • wskazanie danych powoda i pozwanego – imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL podajemy adres urodzenia i imiona rodziców),
  • wartość przedmiotu sporu (wysokość miesięcznych alimentów x 12),
  • określenie pisma słowami „Pozew o alimenty”,
  • wskazanie wnioskowanej kwoty alimentów oraz daty, od kiedy mają być zasądzone.

W treści pozwu możemy wskazać dane, które uważamy za istotne w niniejszej sprawie, bądź też złożyć wniosek o przesłuchanie świadków. Do wniosku należy dołączyć aktu urodzenia/małżeństwa. Jeśli nie podamy wszystkich danych, bądź tez nie załączymy wszystkich wymaganych dokumentów, sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych i wskaże, co konkretnie mamy dostarczyć.

Zgodnie z ustawą, pozew o zasądzenie alimentów nie podlega opłacie.