Sędzia to korona zawodów prawniczych

Sędzia wykonuje bardzo ważną pracę. Jest osobą skupioną na działaniach związanych z wydawaniem wyroków. Rozstrzyga sprawy przekazywane sądom, a szczególnie obraca się w dziedzinach prawa cywilnego, karnego, administracyjnego. Może pracować w sądach rejonowym, okręgowym albo apelacyjnym. Feruje wszelkie wyroki.

Sędzia ma długą drogę do zawodu

Kończy pięcioletnie studia magisterskie prawnicze, później trzyletnią aplikację sędziowską, składa egzamin oraz dostaje powołanie. Jest powołany przez prezydenta RP. Musi mieć obywatelstwo polskie, pełnię praw publicznych, nie może być skazana za przestępstwo. Powinna posiadać nieskazitelny charakter.  Sędzia musi mieć co najmniej 29 lat, złożyć egzamin sędziowski lub prokuratorski. Im ma większe doświadczenie, tym jest dla niego lepiej. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi takie studia i robi to bardzo dobrze.

Jej celem jest przygotowanie do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu sędziego. W trakcie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej aplikanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole oraz praktyki zgodnie z programem aplikacji. Nabór na taką aplikację jest dość skomplikowany. Jest to egzamin złożony z dwóch etapów. Sama aplikacja również do łatwych nie należy. Sędzia musi być solidnie wykształcony, uczciwy i dokładny. Umiejętność logicznego myślenia jest kluczowa dla realizowania obowiązków takiego sędziego. Specjalista zarabia bardzo dobrze, wynagrodzenie jest w dzienniku urzędowym, dostaje dodatek stażowy. Ma ograniczone możliwości dorabiania. Jedynie może być wykładowcą. Jest osobą realizującą zawód zaufania publicznego, a to go do czegoś zobowiązuje. Nie może działać niezgodnie z prawem, musi być osobą o nieposzlakowanej opinii.

Nie każdy nadaje się do zawodu sędziego

Nie każda osoba ma zamiar wykonywać taką pracę. Jest to działanie naprawdę istotne i sprawdza się doskonale. Warto skorzystać z takiego działania, wykwalifikować się i podjąć pracę w tym zawodzie. Sędzia to specjalista wysokiej próby, osoba, której można zaufać i na którą można zawsze liczyć. Jego praca jest naprawdę ważna. W każdym sądzie musi być kilku sędziów. Po zakończeniu kariery zawodowej sędzia otrzymuje dobrą pensję. Jego praca jest naprawdę ważna, a jego wyroki są ważne. Sędzia wpływa na kształt życia ludzi.